Academics

Hoërskool Voortrekker kan spog met  ʼn uitmuntende akademiese standaard, sowel as met  ʼn opgeleide en bekwame onderwyspersoneel. Ons beskou dit as ons missie dat die klasonderwysers, die departementshoofde en die voorligter nou saamwerk om elke leerder te ondersteun. Hier beskou ons onsself as  ʼn verlengstuk van die familie-omgewing en help ons met die holistiese ontwikkeling van elke leerder, sodat hy akademies, fisies en geestelik kan ontwikkel.

Our counselling department is staffed by competent Life Orientation teachers and we have a professional counsellor on our school premises. We have a wonderful relationship with tertiary institutions who visit on a regular basis throughout the year. These aspects help our learners to adjust to the demands of adolescence, to develop inter-personal relationships, to develop study skills and to make the correct subject choices for their future careers.

Voortrekker bied aan sy leerders ‘n wye verskeidenheid vakke wat beide tale, Afrikaans en Engels, as Hooftaal of Addisionele taal,  aanbied.

Subjects

GRADE 8                                                                         GRADE 9

LLC

English

 

LLC

English

 

Afrikaans

 

Afrikaans

MLMMS

Mathematics

 

MLMMS

Mathematics

 

NS

Physical Science

 

NS

Physical Science

 

Life Science

 

Life Science

HHS

History

 

HHS

History

 

Geography

 

Geography

EMS

Accounting

 

LIFE

Life Orientation

 

Business Studies

Physical Education

 

A & C

Arts & Culture

 

A & C

Arts & Culture

 

LIFE

Life Orientation

 

EMS

CHOOSE ONE

Accounting

 

 

Physical Education

Business Studies

 

 

TECH

Technology

 

GRDS

Engineering Graphics & Design

 

 

TECH

CHOOSE ONE

Consumer Studies

 

 

 

Electrical Technology

 

 

 

Computer Applications Technology

 

 

 

        

 GRADE 10 – 12.   COMPULSORY

 

ENGHL

English Home Language

 

AFRFA

Afrikaans First Additional Language

CHOOSE ONE

MATH

Mathematics

 

MLIT

Mathematical Literacy

 

 

LIFE

Life Orientation

     

 

Subject Choices GR 10 – 12.  Choose one from each line

                     LINE 1

           LINE 2

                    LINE 3

PHSC

Physical Science

 

HIST

History

 

LFSC

Life Science

 

BSTD

Business Studies

 

ACCN

Accounting

 

GEOG

Geography

 

CNST

Consumer Studies

 

GRDS

Engineering Graphics and Designs

 

ELTT

Electrical Technology

 

 

 

 

 

 

CATN

Computer Applications Technology

 

 

The subjects in bold print are not accepted for University Exemption.

GRAAD 8                                                                     GRAAD 9

LLCAfrikaans LLCAfrikaans 
Engels Engels
MLMMSWiskunde MLMMSWiskunde 
NSFisiese Wetenskappe NSFisiese Wetenskappe 
Lewenswetenskappe Lewenswetenskappe
HHSGeskiedenis HHSGeskiedenis 
Geografie Geografie
A & CKuns & Kultuur A & CKuns & Kultuur 
LIFELewensoriëntering LIFELewensoriëntering 
Liggaamlike OpvoedingLiggaamlike Opvoeding 
TECHTegnologie GRDSIngenieursgrafika en -ontwerp 
EMSRekeningkunde 

EMS

KIES EEN

Rekeningkunde  
BesigheidstudiesBesigheidstudies  
 

TECH

KIES EEN

Elektriese Tegnologie  
 Rekenaartoepassings-tegnologie -RTT

 

 

 
 Verbruikerstudies  

GRAAD 10 – 12.  VERPLIGTEND

 AFRHLAfrikaans Huistaal
KIES EENENGHLEngels Huistaal 
ENGFAEngels Eerste Addisionele Taal 
KIES EENMATHWiskunde 
MLITWiskundige Geletterdheid 
 LIFELewensoriëntering

Keuse vakke GR 10 – 12.   Kies EEN in elke lyn

                     LYN 1            LYN 2                     LYN 3

PHSC

Fisiese Wetenskappe

 

HIST

Geskiedenis

 

LFSC

Lewenswetenskappe

 

BSTD

Besigheidstudies

 

ACCN

Rekeningkunde

 

GEOG

Geografie

 

CSTN

Verbruikerstudie

 

GRDS

Ingenieursgrafika en –ontwerp

 

ELTT

Elektriese Tegnologie

 
 

 

 

  

CATN

Rekenaartoepassingstegnologie

 

Vetgedrukte vakke word nie in aanmerking geneem vir Universiteitstoelating nie.