Alumni

History

Nostalgie… A blast from the past!

Hoërskool Voortrekker, as ‘n selfstandige aparte skool met sy eie geboue, is op Dinsdag 2 Augustus 1927 gestig met 106 leerlinge en staan aanvanklik bekend as die “Afrikaansmediumskool”.  Die skool was oorspronklik op die terrein van die huidige Natal Tegnikon, op die hoek van Pinestraat en Mayorsweg.

On Thursday 25 October 1927 the first concert was held during which the colors, emblem and motto were unveiled. In 1937 the “Afrikaansmediumskool” was renamed Voortrekker Skool (with 376 learners) and in 1940 raised to the status of high school.  In the same year the school song was written by prof. D J Opperman and set to music by Mr. A Badenhorst.

‘n Nuwe mylpaal is op 11 Oktober 1949 behaal toe die Administrateur van Natal die formele inwyding van die nuwe gebou (ons huidige ou gebou) waargeneem het. Die nuwe uitbreiding agter aan die hoofgebou word in 1972 in gebruik geneem en in Julie 1976 betrek ons die nuwe administratiewe blok, saal, klaskamers en laboratoriums.

From January 1992 – December 2008 Voortrekker High School was the only Afrikaans medium high school in Pietermaritzburg after Voortrekker and Gert Maritz High School (currently occupied by Durban University of Technology) combined. In January 2009 the school changed into a parallel medium school and the first English grade 8 class was introduced.

In die loop van die jare is ‘n trotse tradisie opgebou en die skool, as voorheen die oudste Afrikaansmediumskool in Natal, het reeds puik prestasies op sport- , kultuur- en akademiese gebied behaal.  Die tradisies, Christelike waardes en etos van die skool word nougeset gehandhaaf.  Dit is egter ook in elke opsig nou ‘n moderne skool, waar genoeg ruimte gelaat word vir individuele verskille, ontwikkeling en aanpassing by moderne omstandighede.

Hoërskool Voortrekker bedank graag die oud-Vories vir die rol wat julle gespeel het in die ontwikkeling van ons wonderlike skool!

Vorie Groete