Boarding

HUIS JAN STANDER – DIE LEGENDE LEEF VOORT!

THE HEART OF THE SCHOOL!

Ons maak voorsiening vir seuns en dogters vanaf Graad 8-12. Gefokusde ondersteuning word op ‘n daaglikse basis deur toegewyde en besorgde personeel aan leerders gebied. Vervoer na ekstrakurrikulêre aktiwiteite, dokters, tandartse, ens. word voorsien. Koshuisleerders woon Sondae oggende kerkdienste in die omgewing by. Ons ondersteun die waardes van integriteit, eerlikheid, goeie maniere en liefde vir ons medemens en God.

We cater for boys and girls from Grade 8-12. The day-to-day needs of the boarders are taken care of by dedicated and caring staff. Transport to extra-curricular activities, doctors, dentists, etc. is supplied. Boarders attend local churches on Sunday mornings. We support the values of integrity, honesty, good manners and love for our fellow men and God.