Culture

The learners at Voortrekker High school are offered a wide range of cultural activities to encourage self-expression, enhance their self-confidence, explore their creativity and develop their talents.           

We are fortunate to have staff members who run these activities with passion and dedicate many extra hours in the pursuit of excellence in their respective fields of expertise.

Daar is ‘n kaleidoskoop kultuuraktiwiteite by die skool: Redenaars, Koor, Brugkonsert, Drama, Mnr en Mej Vorie, Talentaand, VCSV en Landsdiens.

KULTUURAKTIWITEITE / CULTURAL ACTIVITIES

Redenaars:  Die jaarlikse interne redenaarskompetisie word jaarliks in Maart gehou.  Ons neem ook deel aan die landswye redenaarskompetisie waar ons jaarliks ‘n goeie plek behaal.

Koor:  Die Vorie-koor neem Provinsiaal en Nasionaal aan kompetisies deel. Tydens gewyde musiekaande en die brugkonsert kry die musiekleerders kans om hul talent ten toon te stel.

 Mnr en Mej Vorie:  Aan skoonheid is daar nie ‘n tekort by Voortrekker nie, dus  vind daar elke jaar ‘n Mnr en mej Vorie plaas. Dis ‘n deftige  geleentheid waar nie net die dames se skoonheid en talent gewys word nie maar ook waar die manne hul beste voetjie voorsit. Mnr & mej Vorie word na ‘n spoggeleentheid gekroon.

Talentaand:  During the first term of each year we hold a “Vories got Talent” competition. Each entrant performs before a panel of Judges who choose the winner.

Landsdiens:  Landsdiens is ‘n jeugorganisasie met die doel om omgewingskwessies aan te spreek asook om na mense in nood uit te reik. Ons skool lewer jaarliks vele springbokke op in landsdiens.

VCSV/UCSA:  Hoërskool Voortrekker is ‘n skool wat daarop kan roem om christelike waardes hoog te ag. Kringleiers kom weekliks bymekaar om hul verskeie kringe te lei en hierdie sessies word deur geestelike leiers van verskillende christelike kerke aangebied. Kwartaalliks word twee koffiekroeë gehou wat bestaan uit “Praise and Worship”, flieks en waar daar die geleentheid gegee word vir sprekers om hul ervarings en kennis te deel.

We as a school are really blessed that we can practise our Christian beliefs freely. Our vision is to guide a new generation to a new lifestyle in Christ.

Mind sports club: Chess, esports and trading card clubs are a new introduction to Voortrekker High School. Using logic, probability and strategy, the members of the club compete in the growing area of mind sports. Soon we will have teams competing in esports such as League of Legends, Counter Strike and Call of Duty. Mind sports activities can enhance skills that have a positive impact on our learner’s academic development.

Noodhulp: Hoërskool Voortrekker se noodhulpspan bestaan huidiglik uit 18 leerlinge wat vrywillig diens doen by sportbyeenkomste. Die diens is van so ʼn hoë gehalte dat hulle elke jaar gevra word om diens by die Craven week streekproewe te doen.