Hoërskool Voortrekker Alumni

Oud Vories – Ons sal graag weer met u kontak wil maak!

Registreer Nou

Indien u nog nie geregistreer het nie, deel asseblief u besonderhede hieronder.

Ons Geskiedenis

Nostalgie…flitse uit die verlede

Hoërskool Voortrekker, as ‘n selfstandige, aparte skool met sy eie geboue, is op Dinsdag, 2 Augustus 1927 gestig met 106 leerlinge en staan aanvanklik bekend as die “Afrikaansmediumskool”. Die skool was oorspronklik op die terrein van die huidige Natal Technikon, op die hoek van Pinestraat en Mayorsweg.

Op Donderdag, 25 Oktober 1927, word die eerste konsert gehou waartydens die kleure, embleem en leuse onthul is. In 1937 word die “Afrikaansmediumskool” herdoop tot Voortrekker Skool (met 376 leerders) en in 1940 tot die status van ‘hoërskool’ verander. In dieselfde jaar is die skoollied geskryf deur prof. D J Opperman en ingestel op musiek deur Mnr. A Badenhorst.

‘n Nuwe mylpaal is op 11 Oktober 1949 behaal toe die Administrateur van Natal die formele inwyding van die nuwe gebou (ons huidige ou gebou) waargeneem het. Die nuwe uitbreiding agteraan die hoofgebou word in 1972 in gebruik geneem en in Julie 1976 betrek ons die nuwe administratiewe blok, saal, klaskamers en laboratoriums.

Vanaf Januarie 1992 – Desember 2008 was Hoërskool Voortrekker die enigste Afrikaansmedium-hoërskool in Pietermaritzburg nadat Voortrekker en Hoërskool Gert Maritz (tans in besit van Durban Universiteit van Tegnologie) saamgesmelt het. In Januarie 2009 het die skool verander in ‘n parallelmediumskool en die eerste Engelse graad 8-klas is gestig.

Deur die loop van die jare is ‘n trotse tradisie opgebou en die skool, as voorheen die oudste Afrikaansmediumskool in Natal, het reeds puik prestasies op sport- , kultuur- en akademiese gebied behaal. Die tradisies, Christelike waardes en etos van die skool word nougeset gehandhaaf. Dit is egter ook in elke opsig nou ‘n moderne skool, waar genoeg ruimte gelaat word vir individuele verskille, ontwikkeling en aanpassing by moderne omstandighede.

Hoërskool Voortrekker bedank graag die oud-Vories vir die rol wat julle gespeel het in die ontwikkeling van ons wonderlike skool!