Hoërskool Voortrekker Aansoeke

Hoe word ek deel van die Voriefamilie?

Dankie vir u belangstelling om u kind na Hoërskool Voortrekker te stuur.

 • Aansoeke vir Graad 8 2021 sal vanaf 1 Januarie 2020 – 31 Maart 2020 oop wees.
 • Aansoeke vir Graad 9 – 12 sal enige tyd gedurende die jaar gedoen word, ons sal slegs nuwe leerders aanvaar indien iemand Hoërskool Voortrekker verlaat.

Voltooi asseblief die onderstaande elektroniese aansoekvorm vir u kind om by Hoërskool Voortrekker aansoek te doen en oorweeg te word.

Indien die aansoekvorm nie volledig voltooi is nie, kan die aansoek as ongeldig beskou word.

Hierdie aansoekvorm is vir Graad 8 – 11

Neem Asseblief Kennis

Die volgende aangehegte dokumente is nodig om die aanlynaansoek te voltooi:

 • Bewys van adres (Water- en elektrisiteitsrekening van die munisipaliteit).
 • Die leerder se mees onlangse Skoolrapport / Oorplasingsertifikaat.
 • Een onlangse ID-foto van die leerder.
 • ‘n Gesertifiseerde afskrif van die leerder se geboortesertifikaat.
 • Afskrifte van beide ouer(s)/voog(de) se ID-dokumente.
 • Doodsertifikaat van ouer indien van toepassing.
 • Indien een van die ouers se inligting nie beskikbaar is nie, heg asseblief ‘n beëdigde verklaring aan wat verduidelik hoekom die inligting nie beskikbaar is nie.
 • Skoolfondsrekening van vorige skool.
 • ‘n Afskrif van die mediesefondskaart.

U sal ‘n e-pos ontvang waarin u in kennis gestel word of u kind voorlopig aanvaar is of nie. Die leerders wat voorlopig aanvaar is, word hulle dan saam met hulle ouers uitgenooi na ‘n onderhoud by die skool wat in die tweede kwartaal sal plaasvind.

Geen aansoekfooi is betaalbaar nie, alhoewel ‘n nie-terugbetaalbare aanvaardingsdeposito van R1800 betaalbaar is met aanvaarding. Vir ‘n koshuisdeposito is ‘n aansoekfooi van R2000 per leerder betaalbaar met u kind se aanvaarding tot die koshuis.

MAAK ASSEBLIEF SEKER DAT U BY MEER AS EEN HOËRSKOOL AANSOEK DOEN AS GEVOLG VAN DIE FEIT DAT ONS SLEGS ‘N SEKERE AANTAL LEERDERS KAN AKKOMMODEER.