Skoolgelde en Beurse

Skoolgelde

Die skoolgelde vir 2020, uitsluitend die aanvaardingsdeposito, word soos volg saamgestel:

Klasgelde
R31 000 per jaar

Koshuisgelde
R42 510 per jaar vir Eerste leerder (Sondag – Sondag)
R38 259 per jaar vir Tweede leerder (Sondag – Sondag)

R39 785 per jaar vir Eerste leerder (Sondag – Vrydag)
R35 806,50 per jaar vir Tweede leerder (Sondag – Vrydag)

Die fooie vir 2021 gaan verhoog, maar neem asseblief kennis dat die vasgestelde verhoging eers in die 4de Kwartaal 2020 gefinaliseer sal word.

 

Prosedure vir Beurse

Hoërskool Voortrekker bied ‘n beperkte aantal Beurse aan vir uitnemendheid in Akademie, Kultuur en Sport. In alle gevalle word die potensiële kandidate uitsluitlik deur die diskresie van die skool gekies.