Visie en Missie

Hoërskool Voortrekker – Gestig in 1927

Ons Visie

Om die toonaangewende Parallelmedium skool vir seuns en dogters in KwaZulu-Natal te wees.

Ons Missie

Om ‘n uitnemende skool te wees gebaseer op Christelike waardes, waar leerders die geleentheid gebied word om binne ‘n veilige en moderne ruimte uit te blink in Akademie, Sport en Kultuur.

Ons Streef Na

‘n Waardegedrewe, gebalanseerde opvoeding wat ons leerders toerus om hulle volle potensiaal in die gemeenskap te bereik.

Ons Kernwaardes

Liefde, Dissipline, Gelykheid, Positiwiteit, Volharding.